«نقد و بررسی شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان» در دانشگاه تهران
1398-08-14
«نقد و بررسی شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان» در دانشگاه تهران

نشست «نقد و بررسی شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان» در حاشیه دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، این نشست از سوی نشریات دانشجویی دانشگاه و با حضور فعالین دانشجویی و اصحاب رسانه، ۲۰ آبان، ۱۳ تا ۱۵ در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می شود.

در این نشست دکتر مجید صرفی، دانش آموخته‌ی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران و عضو سابق شورای انضباطی مرکزی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری و محمدعلی رجب، دانشجوی دکتری حقوق جزای دانشگاه تهران و عضو شورای انضباطی مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حضور خواهند داشت.