مهلت ارسال آثار علمی دانشجویان به جشنواره بین‌المللی «حرکت» تا ۲۰ دی ماه
1398-10-07
مهلت ارسال آثار علمی دانشجویان به جشنواره بین‌المللی «حرکت» تا ۲۰ دی ماه

انجمن­ های علمی دانشجویی و دانشجویان دانشگاه تهران تا ۲۰ دی ماه برای ارسال اثر به جشنواره بین­ المللی «حرکت» فرصت دارند.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، انجمن­ های علمی دانشجویی و دانشجویان دانشگاه تهران تا ۲۰ دی ماه برای ارسال اثر به جشنواره بین­ المللی «حرکت» فرصت دارند.

دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی حرکت رویدادی برای رقابت، عرضه و نمایش دستاوردهای برتر علمی دانشجویان است. این جشنواره، به‌صورت سالانه و با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و حمایت و مشارکت نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی برگزار می‌شود.

جشنواره حرکت ویژه انجمن‌های علمی دانشجویی و با تأکید بر هم‌افزایی، تکثیر ایده‌های خلاق و ایجاد انگیزه و نشاط در انجمن‌های علمی دانشجویی همه‌ساله برگزار می‌شود. این جشنواره تلاش می‌کند تا مبنا و مبدأ حرکتی نوین برای سازمان‌دهی فعالیت‌های علمی دانشجویی باشد.

راهبرد اصلی اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این دوره، تأکید بر اقتصاد دانش‌بنیان و مقاومتی و تغییر رویکرد برگزاری جشنواره با تکیه‌بر این مهم است. بر این اساس دستورالعمل دوره دوازدهم جشنواره تهیه، تنظیم و اجرا می‌شود. دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی حرکت رویدادی برای رقابت، عرضه و نمایش دستاوردهای برتر علمی دانشجویان است.

این جشنواره، به‌صورت سالانه و با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اداره کل فرهنگی و اجتماعی و با همکاری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و حمایت و مشارکت نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی برگزار می‌شود. راهبرد اصلی اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در این دوره، تأکید بر اقتصاد دانش‌بنیان و مقاومتی و تغییر رویکرد برگزاری جشنواره با تکیه‌بر این مهم است. بر این اساس دستورالعمل دوره دوازدهم جشنواره تهیه، تنظیم و اجرا می‌شود.

افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های علمی داوطلبانه و خالقانه و حمایت و تشویق آن‌ها، شناسایی انجمن‌ها و دانشجویان دارای دستاوردهای علمی تقدیر از آن‌ها، انعکاس و انتقال تجربه‌های علمی موفق و الگو بین دانشجویان، تشویق دانشجویان به فعالیت مناسب با اولویت‌ها و نیازهای کشور به‌منظور هم‌افزایی انجمن‌ها و تقویت اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی ازجمله اهداف دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی حرکت است. همچنین ایجاد به سیر مناسب به‌منظور آشنایی صاحبان صنایع و معادن، حرف و مشاغل، سامان‌های دولتی و غیردولتی با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علمی دانشجویان و افزایش تعاملات بین‌المللی بین دانشجویان ایرانی و خارجی از دیگر اهداف این جشنواره است.

بر اساس دستورالعمل اجرایی جشنواره بین‌المللی حرکت -دانشگاه لازم است بر اساس سیاست‌های خود و اهداف مندرج در این دستورالعمل، جشنواره دانشگاهی حرکت را در چارچوب این دستورالعمل و در دو بخش رقابتی و نمایشگاهی برگزار کند.

در بخش رقابتی آثار و دستاوردهای علمی انجمن‌ها و دانشجویان دانشگاه پس از اعلام فراخوان و اطلاع‌رسانی  توسط دبیرخانه دانشگاهی دریافت و آثار برتر برای شرکت در مرحله بین‌المللی جشنواره معرفی می‌شوند.

حوزه‌های رقابتی جشنواره بین‌المللی حرکت شامل انجمن‌های برتر، فعالیت خلاقانه، نشریه، مسابقه، محتوای دیجیتال، کارآفرینی، بخش ویژه، کتاب، اختراع و دانشگاه می‌شود.

دانشگاه های جامع (منظور دانشگاه هایی است که کلیه گروه های تحصیلی را دارا می باشند) در هر حوزه رقابتی مجاز به معرفی ۳ انجمن از یک گروه تحصیلی است.

گروه دانشگاه سهمیه اثر
الف دانشگاه‌های مادر و بالاتر ۱۰ هزار دانشجو ۸
ب دانشگاه های بالاتر از ۳ هزار دانشجو ۶
پ دانشگاه های زیر ۳ هزار دانشجو، دانشجویان موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی ۴

دانشگاه‌های پیام‌نور و علمی کاربردی هر کدام تا سه برابر ظرفیت دانشگاه های گروه الف در و دانشگاه‌های فنی و حرفه ای و فرهنگیان هر کدام تا دو برابر ظرفیت دانشگاه های گروه ب امکان ارسال اثر دارند.

فرآیند داوری دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی حرکت

برای داوری آثار رسیده در این بخش، کمیته داوری متشکل از اعضای هیأت علمی، اساتید و صاحب‌نظران دانشگاه و استادان مشاور انجمن‌های علمی، اعضای فعال و باتجربه در انجمن‌های علمی تشکیل می‌شود. مدیر فرهنگی / اجتماعی یا رئیس اداره علمی به‌عنوان رئیس کمیته و کارشناس انجمن‌های علمی دانشگاه به‌عنوان دبیر کمیته است. این کمیته موظف است بر اساس فرم‌های داوری که از طرف دبیرخانه مرکزی جشنواره ارائه می‌شود تمام آثار را بررسی و برگزیدگان را معرفی کند.

لازم است فرم صورت‌جلسه برگزیدگان مرحله دانشگاهی یا فرم‌های داوری هر حوزه را با امضای کلیه اعضای کمیته در سامانه جشنواره بارگذاری کند. در بخش نمایشگاهی امکانات و شرایط متعارف برای ارائه و نمایش آثار و دستاوردهای علمی دانشجویی که در بخش رقابتی شرکت کرده‌اند، به‌وسیله دانشگاه فراهم می‌شود.

فرایند داوری توسط دبیرخانه مرکزی برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود که شامل سه مرحله الف انتخاب و گروهبندی داوران براساس گروههای تخصصی ب دسته‌بندی و ارسال آثار گروه‌های تخصصی به داوران همان گروه پ جمع‌بندی نهایی نمرات داوران. هر اثر توسط ۳ داور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

کمیته برنامه‌ریزی جشنواره دانشگاهی

به‌منظور برگزاری جشنواره دانشگاهی، کمیته برنامه‌ریزی جشنواره دانشگاهی باهدف برنامه‌ریزی، تدوین سازوکار اجرایی و نظارت بر فرایندهای جشنواره، به ریاست معاون فرهنگی و اجتماعی-دانشجویی دانشگاه تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته توسط معاون فرهنگی و اجتماعی-دانشجویی دانشگاه انتخاب‌شده و می‌توانند دستورالعمل جشنواره دانشگاهی را طبق مقررات این دستورالعمل تدوین کنند. زمان برگزاری مرحله دانشگاهی باید توسط کمیته برنامه‌ریزی جشنواره دانشگاهی و قبل آه همان جشنواره بین‌المللی تعیین شود.

شورای سیاست‌گذاری جشنواره بین‌المللی حرکت به‌منظور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان جشنواره، شورایی مرکب از معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌عنوان رئیس جشنواره، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌عنوان نایب‌رئیس جشنواره، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه میزبان به‌عنوان دبیر اجرایی جشنواره، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری به‌عنوان عضو شورا، دبیر کمیته داوری جشنواره و مسئولین سایر بخش‌ها (به انتخاب رئیس جشنواره) تشکیل می‌شود.

برنامه‌ریزی جهت برگزاری جشنواره و نظارت بر روند اجرایی و اخذ گزارش آه دانشگاه میزبان، نظارت بر اجرای دستورالعمل اجرایی جشنواره، بررسی و تصویب میزان و نوع جوایز اهدایی به برگزیدگان، نظارت بر روند اجرایی بخش بین‌الملل جشنواره، اخذ گزارش از فرایند داوری و نظارت بر آن و تدوین هرگونه شیوه‌نامه یا ضوابط ناظر بر اجرای جشنواره وفق دستورالعمل ازجمله وظایف شورای سیاست‌گذاری است.

در مراسم اختتامیه جشنواره بین‌المللی حرکت از انجمن‌ها یا دانشجویان برگزیده در هر یک از حوزه‌های رقابتی تقدیر و به هرکدام، تندیس جشنواره، لوح تقدیر و هدیه اهدا می‌شود. لوح تقدیر برای اعضای فعال انجمن که بیشترین نقش را در برنامه‌ها داشته باشند و اسامی آنها در سامانه جشنواره درج شده باشد، صادر خواهد شد. اهدا جوایز منوط به حضور دانشگاه در بخش نمایشگاهی جشنواره است و به نماینده دانشگاه حاضر در مراسم اختتامیه ، تقدیم می‌شود.

شایان ذکر است؛ فعالیت‌­ها و دستاوردها باید در بازه زمانی اول خرداد ۱۳۹۷ تا اول خرداد ۱۳۹۸ باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر، ثبت نام و شرکت در این جشنواره به سامانه culfest.ut.ac.ir مراجعه فرمایید.

همچنین شیوه ­نامه جشنواره را می‌­توانید از اینجا دریافت کنید.

انتهای پیام/