ایستگاه پایانی مسابقه‌ ایده‌های برتر دانشجویی در مواجهه با چالش‌های دوران پساکرونا
1399-12-29

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ مسابقه‌ ایده‌های برتر دانشجویی در مواجهه با چالش‌های دوران پساکرونا به ایستگاه پایانی رسید و ایده شایسته تقدیر انتخاب شد.
شایان ذکر است‌؛ فراخوان ارسال ایده به مسابقه‌ ایده‌های برتر دانشجویی در مواجهه با چالش‌های دوران پسا کرونا ویژه‌ی دانشجویان دانشگاه تهران تابستان 1399 منتشر شد و دریافت آثار تا پانزده آذر ادامه داشت.
پس از پایش اولیه، 21 اثر به مرحله‌ نهایی راه یافت و ایده‌ خانم مریم صفائی، دانشجوی کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی از پردیس ابوریحان با موضوع معطرسازی ماسک‌ها در راستای رایحه‌درمانی به عنوان ایده‌ شایسته‌ تقدیر شناخته شد. از ایشان با اهدای جایزه نقدی و لوح تقدیر تقدیر به عمل خواهد آمد.