جشنواره‏ درون دانشگاهی حرکت به منظور تجلیل و قدرشناسی از فعالان انجمن‌های علمی‌دانشجویی دانشگاه، معرفی آثار برجسته خلق شده توسط دانشجویان و ترغیب دانشگاهیان به مشارکت جدی‌تر در حوزه فعالیت‌های داوطلبانه علمی؛ با هدف «هم‌افزایی‌، تکثیر ایده‌های‌ خلاق و ایجاد انگیزه و توسعه کمی و کیفی مسئولیت‌پذیری اجتماعی در تحقق جهاد علمی در نماد آموزش عالی کشور»، از 22 تا 25 آبان ماه ۱۴۰۱ با برنامه‌های متنوع حضوری و مجازی و در بخش‌های رقابتی مختلف برگزار می‌شود. 

برای شرکت در این رویداد، لازم است دانشجویان و فعالین انجمن های علمی به صورت فردی و گروهی مطابق شیوه نامه جشنواره در حوزه های رقابتی مشخص‌شده، نسبت به ارسال اثر اقدام کنند. همچنین در این سامانه فرم داوری هر حوزه‏ رقابتی، دستورالعمل جشنواره و شرایط لازم برای ارسال اثر و فرم اطلاعات اثر قرار دارد.