نمایشگاه دستاوردهای تشکل‌های دانشجویی و تولیدات فرهنگی و هنری دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه تهران
عنوان غرفه نوع غرفه متراژ غرفه قیمت